ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

اهداف كلي مديريت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

تهيه و تدوين معيارهاي تخصيص سالانه بودجه، براي نظارت و كنترل نتيجه ها در مقايسه با برنامه ها در سقف اعتبارات مصوب

ارتقاء كمي و كيفي فرآيندهاي بودجه دانشگاه

توسعه منابع مالي و اصلاح روشهاي بودجه بندي

ارتقاء و بكار گيري سيستم بودجه ريزي عملياتي در مراكز آموزشي درماني، درماني و بهداشتي

تبادل موافقتنامه بودجه اي با تمام واحدهاي دانشگاه

شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

1

تهيه طرحهاي لازم جهت بررسي نياز بودجه اي دانشگاه (جاری و عمرانی )

2

تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي دانشگاه براساس اطلاعات دريافتي (جاری و عمرانی )

3

شركت در جلسات و كميسيونهاي مرتبط با بودجه (جاری و عمرانی )

4

تهيه و تنظيم بودجه تفضيلي دانشگاه جهت تصويب در هيئت امناء دانشگاه (جاری و عمرانی )

5

تهيه و تنظيم موافقتنامه مربوطه (جاری و عمرانی )

6

هماهنگي با معاونت راهبردی ریاست جمهوری درجهت اخذ تخصيص اعتبار (جاری و عمرانی )

7

هماهنگي با وزارت متبوع درجهت اخذ تخصيص اعتبار (جاری و عمرانی )

8

نظارت بر چگونگي انجام هزينه هاي بودجه اي واحدها (جاری و عمرانی )

9

نظارت بر توزيع اعتبار رديف هاي متمركز بين واحدها (جاری و عمرانی )

10

نظارت بر درآمد ها و چگونگي توزيع آن بين واحدها (جاری و عمرانی )

11

تهيه و ابلاغ تخصيص اعتبار واحدهاي تابعه در برنامه هاي مختلف متناسب با تخصيص ابلاغي (جاری و عمرانی )

12

تجزيه و تحليل درآمدهاي وصولي واحدهاي تابعه

13

شركت در جلسات مختلف و تماس با سازمانها و ارگانهاي مرتبط درجهت اخذ اعتبار (جاری و عمرانی )

14

بررسي مشكلات اعتباري واحدهاي تابعه (جاری و عمرانی )

15

نظارت بر اجراي بودجه (جاری و عمرانی )

16

بررسي اعتبارات درخواستي واحدها و اخذ توضيحات لازم از مسئولين درمورد بودجه پيشنهادي (جاری و عمرانی )

17

بررسي بودجه هاي پيشنهادي واحدها براساس اطلاعات دریافتی (جاری و عمرانی )

18

بررسي و تصویب بودجه هر دستگاه براساس مصوب (جاری و عمرانی )

19

تهيه پيش نويس تخصيص بودجه بر اساس نياز واحدها در حدود اعتبار ابلاغي (جاری و عمرانی )

20

تهيه پيش نويس نامه هاي مربوط به بودجه و اعتبارات دانشگاه (جاری و عمرانی )

21

جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات لازم از واحدهاي تابعه (جاری و عمرانی )

22

اجرای بودجه ریزی عملیاتی به استناد قوانین و مقررات از جمله ماده 138 قانون توسعه چهارم (جاری و عمرانی )

23

پیگیری و نظارت بر اجرایی مصوبات سفر رهبری

24

پیگیری و نظارت بر اجرایی مصوبات سفر ریاست جمهوری


 

هداف كلي مديريت بودجه برنامه اي

ü       تهيه وتدوين شاخص ها ومعيارهاي تخصيص سالانه بودجه، براي نظارت و كنترل نتيجه ها در مقايسه با برنامه ها در سقف اعتبارات مصوب     

ü       ارتقاء كمي وكيفي فرآيندهاي بودجه دانشگاه   

ü       توسعه منابع مالي و اصلاح روشهاي بودجه بندي

ü       ارتقاء و بكار گيري سيستم بودجه ريزي عملياتي درمراكز آموزشي درماني ودرماني وبهداشتي

ü       تبادل موافقتنامه بودجه اي با تمام واحدهاي دانشگاه

شرح وظایف مدیریت بودجه برنامه ای

1

تهيه طرحهاي لازم جهت بررسي نياز بودجه اي دانشگاه (جاری و عمرانی )

2

تهيه وتنظيم بودجه پيشنهادي دانشگاه براساس اطلاعات دريافتي (جاری و عمرانی )

3

شركت در جلسات وكميسيونهاي مرتبط با بودجه (جاری و عمرانی )

4

تهيه و تنظيم بودجه تفضيلي دانشگاه جهت تصويب در هيئت امناء دانشگاه (جاری و عمرانی )

5

تهيه و تنظيم موافقتنامه مربوطه (جاری و عمرانی )

6

هماهنگي با معاونت راهبردی ریاست جمهوری درجهت اخذ تخصيص اعتبار (جاری و عمرانی )

7

هماهنگي با وزارت متبوع درجهت اخذ تخصيص اعتبار (جاری و عمرانی )

8

نظارت بر چگونگي انجام هزينه هاي بودجه اي واحدها (جاری و عمرانی )

9

نظارت بر توزيع اعتبار رديفهاي متمركز بين واحدها (جاری و عمرانی )

10

نظارت بر درآمد ها و چگونگي توزيع آن بين واحدها (جاری و عمرانی )

11

تهيه وابلاغ تخصيص اعتبار واحدهاي تابعه در برنامه هاي مختلف متناسب با تخصيص ابلاغي (جاری و عمرانی )

12

تجزيه و تحليل درآمدهاي وصولي واحدهاي تابعه

13

شركت در جلسات مختلف وتماس با سازمانها وارگانهاي مرتبط درجهت اخذ اعتبار(جاری و عمرانی )

14

بررسي مشكلات اعتباري واحدهاي تابعه (جاری و عمرانی )

15

نظارت بر اجراي بودجه (جاری و عمرانی )

16

بررسي اعتبارات درخواستي واحدها واخذ توضيحات لازم از مسئولين درمورد بودجه پيشنهادي (جاری و عمرانی )

17

بررسي بودجه هاي پيشنهادي واحدها براساس اطلاعات دریافتی (جاری و عمرانی )

18

بررسي و تصویب بودجه هر دستگاه براساس مصوب (جاری و عمرانی )

19

تهيه پيش نويس تخصيص بودجه بر اساس نياز واحد ها در حدود اعتبار ابلاغي (جاری و عمرانی )

20

تهيه پيش نويس نامه هاي مربوط به بودجه واعتبارات دانشگاه (جاری و عمرانی )

21

جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات لازم از واحدهاي تابعه (جاری و عمرانی )

22

اجرای بودجه ریزی عملیاتی به استناد قوانین ومقررات از جمله ماده 138 قانون توسعه چهارم(جاری و عمرانی )

23

پیگیری ونظارت براجرایی مصوبات سفر رهبری

24

پیگیری ونظارت براجرایی مصوبات دوراول سفر ریاست جمهوری

25

پیگیری ونظارت براجرایی مصوبات دوردوم سفر ریاست جمهوری